Partnership Highlight: HSO & Empowr

Gert-Jan Duis
May 16, 2024
3 min

1.      Waarom hebben jullie gekozen voor een samenwerking met Empowr?

Empowr biedt ons de oplossing waar wij naar op zoek waren in het aanbieden van een breed aanbod op het vlak van well-being. Het feit dat wij daarin als werkgever een belangrijke input kunnen leveren op dat aanbod en het daarmee op maat kunnen maken, maakt het voor ons een uitermate werkbare oplossing. 

T.a.v. de investering in Empowr helpt het dat wij gebruik onder hun begeleiding gebruik hebben kunnen maken van de MDIEU subsidie. Op deze manier is het ook vanuit financieel oogpunt een aantrekkelijk initiatief.

2.      Waarom investeert HSO preventief in de vitaliteit van medewerkers?

HSO wil een ‘employer of choice’ zijn. Dat betekent dat we willen dat medewerkers goed in hun vel zitten als men bij HSO werkt. Ik noem dat altijd de 3 H’s; happy, human en health. Op al die facetten investeren wij en ons vitaliteitsbeleid sluit aan bij die H van Health.

Onze Vitality Vibes, zo hebben we ons vitaliteitsprogramma genoemd, helpt collega’s in het ondersteunen op het vlak van well-being. Hierin ondersteunen wij eenieder zowel op fysiek als op mentaal vlak. Empowr helpt ons met name op het gebied van mental well-being. Daarnaast zetten wij nog in op sport en een gezonde levensstijl. Vitaliteit ligt veel van onze collega’s nauw aan het hart en daarmee hebben wij meteen een hoop ambassadeurs binnen de organisatie.

3.      Zou je kort iets over jullie innovatieve HR visie kunnen zeggen en hoe deze investering daarbij past?

Onze Vitality Vibes zijn een onderdeel van wat wij de employee journey noemen. Het draagt bij aan een groter engagement en een lager ziekteverzuim. Misschien nog wel belangrijker is dat het écht helpt en dat het simpelweg leuk is. Niet alles is voor iedereen natuurlijk even interessant, maar doordat je voor kleinere groepen, of zelfs op individueel niveau, maatwerk kan bieden, is er voor ieder wat wils. Hiermee creëer je een extra laag in het zijn van een employer of choice.

4.      Wat vind je tot op heden goed gaan in de samenwerking?

Door de 2-wekelijkse check-in met Empowr zijn wij erg flexibel als het gaat om de invulling van de inhoud of de vormgeving. Dit zorgt ervoor dat wij goed kort op de bal zitten en dat we tijdig kunnen bijsturen al naargelang de behoefte. Dat meedenken vanuit Empowr wordt erg gewaardeerd.

5.      Wat zou er nog beter kunnen?

Onze Vitality Vibes is nieuw voor de organisatie. Dat betekent dat we soms nog experimenteren met hetgeen waarvan we denken dat het aanslaat en wat niet. Hiermee slaan we soms de plank mis, maar dat is totaal niet erg. Soms blijft animo achter omdat we zaken logistiek technisch handiger kunnen aanpakken. Hier leren we van, samen met Empowr.

6.      Wat hoop je concreet uit de samenwerking met Empowr te halen? Waar zou je idealiter over 2 jaar willen staan?

Ik streef ernaar dat vitaliteit en de zorg voor het welzijn van medewerkers onderdeel is én blijft van ons DNA. Empowr speelt daarin een rol waarbij het extra mooi zou zijn dat het bezoeken van Empowr een vorm van automatisme gaat worden bij iedereen.

7.      Welk advies heb je voor andere consultancy bedrijven als het gaat om well-being en de vitaliteit van collegas?

Doe er vooral niks mee, want dat helpt ons in ons onderscheidend vermogen, haha! Nee, maar even serieus.. Ik denk dat iedere werkgever vitaliteit top of mind moet hebben. Het zijn uiteindelijk de mensen die het verschil maken. Vanuit die wetenschap is het zaak dat wij zuinig zijn op onze mensen. We vragen best veel van onze collega’s en daar mag aandacht voor het welzijn van eenieder zeker tegenover staan.

Gert-Jan Duis

HR-Directeur HSO Nederland