Opleidingsbudget blijft onbenut: Wat betekent dit voor de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland?

empowr.
April 19, 2024
3 min

Het Onbenutte Potentieel van Opleidingsbudgetten: Hoe Werkgevers Hun Personeel Kunnen Ondersteunen

Elk jaar blijft er meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget onbenut, zo blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar het opleidingsbeleid van Nederlandse werkgevers. Deze ontwikkeling wijst op een aanzienlijke hoeveelheid niet gebruikt geld voor scholing, wat een aantal jaren op de plank blijft liggen voordat het terugvloeit naar de bedrijfskas. Hierdoor worden kansen voor persoonlijke ontwikkeling en groei onbenut gelaten - ook op het gebied van well-being.

De Tijd als Grootste Vijand

Volgens Eefje Brul van AWVN is de voornaamste oorzaak voor dit fenomeen een gebrek aan tijd. "Het werk gaat voor en hierdoor blijft er simpelweg geen tijd meer over voor scholing," legt ze uit. Naast tijdgebrek blijkt uit het onderzoek dat werknemers het lastig vinden om een specifieke opleiding of richting te kiezen. "Dit is een uitdaging voor werkgevers en leidinggevenden, die op de hoogte zijn van komende veranderingen in het bedrijf en weten wat werknemers zou kunnen helpen."

Financiële Feiten en Cijfers

Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste werkgevers een bedrag tussen de 500 en 1000 euro beschikbaar stellen voor opleidingen. Ongeveer 75 procent van de 8,1 miljoen werkenden in Nederland heeft jaarlijks toegang tot een gemiddeld opleidingsbudget van 700 euro. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren, wat aangeeft dat er weinig vooruitgang is geboekt in de besteding van deze middelen.

De Rol van Werkgevers in het Stimuleren van Scholing

Volgens Brul moeten werkgevers meer aandacht besteden aan het wijzen van werknemers op de beschikbare mogelijkheden. "Hoewel ze het wel bekendmaken, lijkt het op de een of andere manier niet door te dringen." Ze suggereert het inzetten van personen die een cursus of opleiding hebben gevolgd als ambassadeurs om anderen te inspireren. Dit kan helpen om de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van opleidingsmogelijkheden te vergroten.

De Gevolgen van Onbenutte Budgetten

De zorgwekkende constatering van AWVN is dat er geen verbetering zichtbaar is in de besteding van opleidingsbudgetten. "Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van werknemers, vooral als het werk fysiek zwaar is," benadrukt Brul. "Op een gegeven moment komt er een punt waarop dat niet meer mogelijk is."

Leren Voorbij Het Salaris: Een breder CAO-perspectief

In een recente eindevaluatie van het cao-jaar 2023, getiteld "De lange termijn is zoek", concludeert de werkgeversvereniging tevens dat het cao-overleg de afgelopen periode te eenzijdig gericht was op loon. Het is duidelijk dat het onbenut laten van scholingsbudgetten niet alleen gevolgen heeft voor individuele werknemers, maar ook voor de bredere duurzame inzetbaarheid binnen organisaties.

Conclusie: Investeren in Menselijk Kapitaal

Het is van groot belang dat werkgevers actief stappen ondernemen om deze middelen effectiever in te zetten en daarmee de groei en ontwikkeling van hun personeelsbestand te stimuleren. Het investeren in opleidingsbudget is niet alleen cruciaal voor het behoud van werknemers, maar ook voor hun groei en algemene welzijn. Door bewust te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers, kunnen bedrijven niet alleen de tevredenheid en productiviteit verhogen, maar ook hun concurrentiepositie versterken. Onthoud: Tevreden werknemers zijn de sleutel tot een duurzaam succes.

Benieuwd naar hoe wij onze partners helpen met het effectief inzetten van opleidingsbudgetten? Neem contact op.