Wat maakt je nou een goede leider? Wij onderbouwen 5 kenmerken voor een goed leiderschap

Leiderschapscoach Caroline Lippers
November 30, 2023
3 min

Iedereen is anders. Wat jou een goede leider maakt heeft onder andere te maken met de omgeving waarin je je bevindt, hoe jij bent als persoon, en hoe het team is dat je leidt.

Voor niet iedereen is het leiderschap weg gelegd. We verschillen namelijk enorm van elkaar, gelukkig maar. De vaak benoemde eigenschappen die worden geassocieerd met effectief leiderschap bij mensen zijn:

 1. Visie: Een goede leider heeft een heldere visie en kan anderen inspireren om die visie te delen en na te streven. Ze hebben een duidelijk beeld van de gewenste toekomst en kunnen anderen motiveren om daarnaartoe te werken.
 2. Communicatievaardigheden: Leiders moeten effectieve communicatoren zijn, zowel in verbale als schriftelijke vorm. In staat zijn om hun visie, doelen en verwachtingen duidelijk over te brengen aan hun teamleden en andere belanghebbenden.
 3. Besluitvaardigheid: In staat zijn om beslissingen te nemen, zelfs als ze worden geconfronteerd met onzekerheid of risico's. Ze moeten kunnen analyseren en de beschikbare informatie evalueren om weloverwogen keuzes te maken.
 4. Empathie: Een goede leider begrijpt en waardeert de emoties, behoeften en standpunten van anderen. Ze zijn in staat om zich in te leven in de mensen om hen heen, tonen begrip en handelen op een manier die anderen ondersteunt en motiveert. En vertrouwen hebben in anderen.
 5. Integriteit: Een hoog niveau van integriteit en ethiek tonen. Ze handelen op een eerlijke, consistente en betrouwbare manier en staan achter hun woorden en acties. Ze zijn voorbeeldfiguren voor anderen.
 6. Het goede voorbeeld zijn: In staat zijn om effectief samen te werken met anderen. Ze begrijpen het belang van teamwork en kunnen een omgeving creëren waarin mensen kunnen samenwerken, hun sterke punten kunnen benutten en gezamenlijk doelen kunnen bereiken.
 7. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: In staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen en flexibel te zijn in hun aanpak. Ze zijn bereid om nieuwe ideeën te verkennen, om te gaan met onzekerheid en om hun strategieën aan te passen wanneer dat nodig is.


Het is belangrijk op te merken dat deze eigenschappen niet noodzakelijk allemaal bij één persoon aanwezig hoeven te zijn. Leiderschap is complex en kan op verschillende manieren worden uitgeoefend, afhankelijk van de situatie en de behoeften van het team.

Wil jij groeien als leider? Ga aan de slag met een coach. Een coach helpt je om:

 • Grenzen te stellen en balans te vinden
 • Je kwaliteiten te herkennen en benutten
 • Je zelfkennis te vergroten en veerkracht op te bouwen
 • Met een ander perspectief naar situaties te kijken
 • Beter te communiceren